تفاوت اصلی تیشرت مذهبی با سایر تیشرت های طراحی خاص تیشرت های مذهبی با هدف ایجاد فضای معنوی بین افراد و ایجاد ظاهری مناسب آن ایام و مراسمات که بتوان جلوه متفاوتی به مراسمات معنویی ایام مذهبی مانند محرم و رمضان و اعیاد مذهبی داد همچنین می توان از نقوش قهرمان های ملی و مذهبی و شهدای اسلام و سخنان مذهبی بر روی این نوع از لباس ها استفاده کرد تا هر چه بیشتر فضای معنوی این ایام قابل لمس شود همچنین چاپ طرح های مذهبی با طرح دلخواه مذهبی شما کاملا قابل اجرا بوده و می توانید طرح مذهبی دلخواه یا لوگو هیئت خود را بر روی آن داشته باشید

تیشرت مذهبی

نمونه کارها