حمایل شاید به توان به عنوان مهمترین جز مراسمات تشریفات و اعضای تشریفات اشاره کرد که در مراسمات مذهبی، نظامی و اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد که با استفاده آن می توان استفاده در راستای مشخص کردن اعضای اجرایی مراسم و همچنین رساندن شعار ها مذهبی، نظامی و اجتماعی می باشد از ویژگی های این محصول تولید بسیار سریع و با کیفیت آن و ماندگاری بالای آن اشاره کرد
این محصول تشریفاتی را می توان به صورت های زیر تولید کرد:

۱) چاپ گلدوزی
۲) چاپ دیجیتال
حمایل مذهبی به طور معمول در مراسمات مذهبی مورد استفاده قرار می گیرد و در مراسمات مذهبی ای که در اماکن مذهبی، زیارتگاه ، مساجد، حسینه ها و مراسمات عمومی جهت استفاده انتظامات و مسئولین آن جلسه مورد استفاده قرار می گیرد تا نظم جلسه را برقرار کنند به طور معمول صاحبان جلسات مذهبی این نوع محصول را تهیه کرده و به افراد خاصی پیش از برگزاری مراسم به تن کرده تا جلسه ای بسیار منظم و بهتر داشته باشند.

ویژگی های چاپ حمایل:

قابلیت چاپ: دورو
جنس پارچه:جیر
نوع چاپ:گلدوزی و دیجیتال
رنگ بندی:سبز،سفید ، قرمز، مشکی

نمونه کارها