یکی از اقلامی که با پرچم خدمت شما ارائه می شود،پایه پرچم می باشد که با توجه به نوع پرچم مدل پایه نیز تغییر می کند. پایه برای پرچم های رومیزی،تشریفات و ساحلی ارائه می شود.

انواع پایه پرچم رومیزی: سنگ،طرح سنگ، فلزی،استیل، خاتم

انواع پایه پرچم تشریفات: پنجه شیری ( طلایی و نقره ای)، خورشیدی( طلایی و نقره ای)، استیل

انواع پایه پرچم ساحلی: گرانولی و فلزی( با توجه به کیفیت بهتر گرانولی ما این مدل را موجود داریم.)